JO-anmälan och annan skit man får ta

Enligt skollag skall varje elev ha en rektor. Rektor har som allra främsta uppgift att se till att alla elever har den bästa skolan, där lärande och utveckling går hand i hand. Rektor skall förhålla sig till den lagstiftning som gäller – för min del skollag, förvaltningslag, grundlag, diskrimineringslag, socialtjänstlag, arbetsmiljölag med flera lagar – samt praxis, regler och rutiner som hör till. Naturligtvis skall FNs barnkonvention och FNs globala mål vara synliga i den dagliga verksamheten och påverka de beslut som dagligen fattas på olika nivåer i skolan. Som stöd för jobbet tilldelas rektor en budget för verksamheten, baserat på det antal elever som skolan har.

Praktiskt skall rektor sedan ge elever en bra arbetsmiljö så trygg och säker som det är möjligt, en god utvecklingsmiljö bl a med tillgång till legitimerade lärare i de ämnen som eleverna undervisas i, god tillgång till digitala verktyg samt bra och adekvata läromedel.

All personal skall ha en god arbetsmiljö där man har möjlighet att påverka och utvecklas i den riktning som skolan har enligt visioner och mål och i enlighet med bl a samverkansavtal.

Som toppen på uppdraget skall verksamheten ha god kvalitet som regelbundet utvärderas och utvecklas genom mätning och omvärldsorientering.

Ja, det kan ju tyckas som ett självmordsuppdrag och, ärligt, ibland känns det så.

Senast i raden är en JO-anmälan. I ärlighetens namn kan det vara bra att bli granskad, och det skall inte finnas någon rädsla i det. Oftast ger det goda resultat, åtminstone i vår skola och i vår kommun, och det finns massor att lära. Men – och ett stort men, det är förenat med massor med arbete, som tas från arbetet med eleverna och lärarna i skolan. Från att ha som uppdrag att vara nära eleverna och elevärenden till att ha administration som huvuduppdrag – jag vägrar!

Jag kan heller inte låta bli att ta upp det drev som kan synas i sociala medier. Intressant att en rektor uppfattas som en funktion utan bakomliggande person, en person med familj och vänner – eller hur tänker de personer som driver på negativa tankar och synpunkter utan att ha försökt sätta sig in i ett yrke och ett arbete – se vidare ovan. Det finns ingen som tjänar på att utsätta människor för omänskliga handlingar. Oj, jag glömde att säga att det är vuxna som agerar på detta sätt. Som tur är så är elever så ärliga och intresserade att de frågar och lyssnar istället för att skapa sig egna sanningar. Jag ser verkligen fram emot framtiden med fina barn och ungdomar som är på väg att växa upp till fina vuxna.

Så länge jag har alla elevers väl för ögonen så vet jag att jag arbetar i rätt riktning. Eleverna skall vara i en skola som organiseras för individen på gruppnivå. Ett uppdrag som är mycket komplicerat men så himla kul och utvecklande.

Jag har en önskan om tillit och förtroende, där samarbete och samverkan präglar det dagliga arbetet och där ingen är rädd för samtal och dialog face-to-face.

/Eva Månsson, stolt rektor på Västerportskolan i Ystad

Nytt namn – Ny skola?

Vi heter numera Västerportskolan! I en ambition att förena både pedagogiska tankar, arbetsmetoder och gemenskap har vi äntligen ett namn som står för hela vår F-9 – tillsammans. Medför då ett nytt namn en ny skola? Ja, det kan man fundera på såklart. Lite grann tror jag – ett namn har betydelse och det skall inte underskattas, ett namn förenar och ger en identitet, ett namn kan användas för att visa en ståndpunkt eller vision. Mer gott kommer……

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång